This tools is being redeveloped and will be available in spring 2024.
ENFRDEFISV

Färdplan för skolor för att stödja skolspråket

 
Som samordnare vill du involvera skolans medlemmar att reflektera över skolspråkets roll som ett sätt att garantera att ALLA elever’ lyckas. Självbedömningsverktyget som tillhandahålls här är anpassat till var och en av de intressegrupper som kommer att delta (rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever, föräldrar/vårdnadshavare). Du hittar en guide i samordnarens paket så att du enkelt kan använda vektyget.

Registrera dig och skapa en ny undersökning för din skola. Du får sedan en länk till undersökningen som du har skapat. Dela länken med de andra personerna (rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever, föräldrar/vårdnadshavare) som du vill att ska delta i undersökningen.

Avsluta undersökningen när alla har svarat. Efter förhandsberäkningen kan du resultaren som belyser din skolas stryrkor och verktyg för framsteg, som presenteras på ett användarvänligt sätt med flera analysnivåer. Du får också välfungerande metoder som inspiration till diskussioner mellan alla intressegrupper och som på så sätt underlättar genomförandet av de effektiva åtgärderna i samförstånd.

Självutvärderingsverktyget erbjuder:
1
en webbundersökning med påståenden för fem olika intressegrupper inom utbildning. Påståendena är anpassade till de fem intressegrupperna, vilka är rektorer, lärare, personal som inte undervisar, elever och föräldrar. Påståendena behandlar nio tematiska områden, enligt vilka undersökningsresultaten organiseras.
 
2
en skräddarsydd utvärdering av undersökningsresultaten för att identifiera eventuella luckor mellan olika intressegruppers synpunkter och för att inleda en diskussion om situationen i skolan.
Exempel på en anpassad skolrapport


Logga in eller registrera dig för att redigera undersökningen i rollen som en samordnare:Jag har förstått att ECML helt och hållet följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Alla data sparas anonymt och kommer inte att delas med tredje part. För ytterligare information, kontakta oss (information@ecml.at). *