This tools is being redeveloped and will be available in spring 2024.
ENFRDEFISV

Roadmap – askeleet kielitietoisen koulun kehittämiseen

 
Koordinaattorina tehtäväsi on innostaa koko kouluyhteisö kehittämään koulun kielitietoista toimintakulttuuria sekä haastaa miettimään, miten koulu voi auttaa jokaista oppilasta opetuskiel(t)en oppimisessa. Itsearvioinnissa kerätään näkemyksiä viideltä eri kohderyhmältä (opettajat, rehtorit, koulun muu henkilökunta, oppilaat, huoltajat). Ohjeita työkalun käyttöön löydät hankkeen sivuilta.

Aloita rekisteröitymällä palveluun ja luomalla uusi kysely koululle. Saat sen jälkeen linkin luomaasi kyselyyn. Jaa linkki kartoitukseen osallistuville.

Kun kaikki ovat vastanneet kyselyyn, saat yhteenvedon koulusi vahvuuksista ja kehittämiskohteista useiden analyysitasojen kautta kuvattuna. Yhteenveto sisältää myös esimerkkejä lupaavista käytännöistä. Niiden tarkoitus on rohkaista kokeilemaan uusia käytäntöjä sekä kehittämään kyselyssä tunnistettujen tarpeiden pohjalta koko kouluyhteisöä osallistavaa kielikasvatusta.

Itsearviointityökalu koostuu kahdesta osasta:
1
Kartoitus, joka sisältää viidelle eri ryhmälle (rehtorit, opettajat, muu henkilökunta, oppilaat ja huoltajat) kohdennettuja väittämiä. Väittämät ja niiden perusteella koostetut tulokset kohdentuvat yhdeksään arviointiteemaan.
 
2
Kartoituksesta saatava raportti, joka auttaa kouluja tunnistamaan poikkeamia tai ristiriitoja eri vastaajaryhmien näkemysten välillä. Raporttia voidaan käyttää virittämään keskustelua koulun toiminnan ja kielikasvatuksen kehittämisestä.
Malli työkalun koostamasta raportista


Kirjaudu sisään tai rekisteröidy koordinaattorina luodaksesi kyselyn tai muokataksesi jo olemassa olevaa:Ymmärrän, että ECML noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Tiedot tallennetaan nimettömänä. Tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Lisätietoa voit pyytää osoitteesta information@ecml.at. *