Samoovrednoti svoje jezikovne veščine

Samoovrednoti svoje jezikovne veščine Vam pomaga oceniti stopnjo znanja jezikov, ki jih poznate, v skladu s šestimi referenčnimi ravnmi, opisanimi v skupnem evropskem jezikovnem okvirju (SEJO). Igra temelji na mreži samoovrednotenja SEJO.

To orodje je razvil Evropski center za moderne jezike Sveta Evrope. www.ecml.at