ZISTITE SAMI, AKO STE NA TOM S JAZYKOVÝMI ZRUČNOSŤAMI

„Zistite sami, ako ste na tom s jazykovými zručnosťami“ vám pomôže zhodnotiť úroveň jazykov, ktoré ovládate na základe šiestich referenčných úrovní definovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazykové znalosti (SERR). Táto hra vychádza z hodnotiacej tabuľky.

Táto aktivita bola vyvinutá Európskym centrom pre moderné jazyky (Rada Európy), www.ecml.at