AUTOEVALUEAZĂ-ȚI CUNOŞTINȚELE LINGVISTICE

Instrumentul 'Autoevaluează-ți competențele lingvistice' te ajută să îți evaluezi individual nivelul de aptitudini al limbilor straine pe care le cunoști folosind cele 6 nivele de referința definite de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Straine (CEF). Jocul se bazează pe grila de autoevaluare a CEFR.

Acest instrument a fost dezvoltat de Centrul European de Limbi Moderne din cadrul Consiliului Europei, www.ecml.at