ĮSIVERTINK SAVO KALBOS ŽINIAS

Įrankis „Įsivertink savo kalbos žinias“ padeda nustatyti jau turimų užsienio kalbos žinių lygį, atsižvelgiant į šešis pagrindinius lygmenis, pateikiamus Europos Tarybos „Bendrųjų Europos kalbų metmenyse“. Įrankis paremtas šių savęs įsivertinimo metmenų principu.

Šį irankį parengė Europos Tarybos Europos šiuolaikiniu kalbų centras, www.ecml.at