ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το εργαλείο «αυτοαξιολόγησης των γλωσσικών σας δεξιοτήτων» σας βοηθά να εκτιμήσετε το επίπεδο δεξιότητας στις γλώσσες που γνωρίζετε σύμφωνα με τα έξι επίπεδα αναφοράς που περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες ( ΚΕΠΑ ). Το εργαλείο χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτοαξιολόγησης του ΚΕΠΑ.

Έχει αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, www.ecml.at.