Samoprocjena jezičnih vještina

Ovaj alat pomaže ti ocijeniti razinu znanja jezika prema šest referentnih nivoa opisanih u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ). Igra se temelji na ZEROJ-u.

Ovaj alat razvio je Europski centar za moderne jezike Vijeća Europe, www.ecml.at